close
شهر اول
اجاره ویلا
تالار گفتمان
اجاره ویلا
کود مایعFULL.UP (فول.آپ)

FULL.UP (فول.آپ)

عناصر ریز مغذی برای رشد گیاهان بسیار ضروری هستند اما گیاهان به مقدار خیلی کمی از آنها نیاز دارند. عناصر ریزمغذی مورد نیاز گیاه شامل عناصر روی (Zn) ، بُر (Boron)، مس (Cu) ، آهن (Fe) ، منیزیم (Mn) ، منگنز ، (Mg) و مولیبدن (Mo) می باشند که هر کدام از آنها وظیفه خاص خود را در گیاه بر عهده دارد. PHخاک مهمترین عاملی است که بر دسترسی ریز مغذی ها در خاک توسط گیاه اثر می گذارد. در PH بالا دسترسی ریشه گیاه به آهن، منگنز، مس، روی و بُر کاهش می یابد و مولیبدن تنها عنصری است که دسترسی به آن در PH بالا افزایش می یابد. همچنین ریز مغذی ها به عنوان فعال کننده آنزیم ها شناخته می شوند که هر آنزیم به مقدار خاصی از یک ریز مغذی جهت فعال شدن نیاز دارد.

علائم کمبود عناصر ریز مغذی

• کاهش تولید کلروفیل و مشاهده کلروز در برگ ها
• نکروز یا سوختگی برگ ها و مرگ بافت گیاه
• کاهش رشد مخصوصا رشد انتهایی گیاه که نتیجه آن مشاهده رزت است
• انباشتگی آنتوسیانین و تغییر رنگ برگ ها به رنگ متمایل به قرمز

full:: برچسب ها : کود مایعFULL.UP (فول.آپ) , تلویزیون سری M سامسونگ
ن : زعیم
ت : پنجشنبه 6 ارديبهشت 1397
تلویزیون سری M سامسونگ یخچال و فریزر